Följa John

Idag har jag haft en annorlunda men rolig uppgift som tillhör en kurs (fritidspedagogiskt arbete II) läser i min utbildning nu. Uppgiften innebär en "följa john" övning. Jag skulle följa eleven från hon kom på morgonen kl 9 tills hon gick hem från fritids kl 17. Jag skulle vara med i klassen och observera, ta kort och ställa relevanta frågor. Att "bara" observera är inte alltid det enklaste då jag lätt med barn rycks med och vill vara delaktig. 😊 Dagen blev intensiv, rolig och lärorik! 
Imorgon ska jag leda mina två helt egna idrottslektiober. Spännande men nästan lite nervöst också. Nervöst för att se om den lektionsplanering jag gjort "håller" i tid och kvalitet. Hur uppgifter bemöts av eleverna känns avgörande och jag får ett kvitto på mitt tänk och pedagogiska tillvägagångssätt.. 😓😉
Kommentera här: